Raza Channel ka mobile app nahi Hai! Detail...

Appeal

    Hum aap se guzarish karte hain ke raza audio channel ke ta'aa'ruf ki audio file download karke mobile aur internet ke zariye aam kijiye aur iske poster ko flex par print karker apne shaher ki ahem jaga ya masjid ke paas lagwa dijiye. Agar flex na ban sake to kum se kum A4 size ke paper par kuch colour print nikalwa kar lagwa dijiye. Maslake AlaHazrat ke mission ke liye aap ki ye qurbani insha-Allah Ta'ala khuda ki bargah me qubool hogi aur sawab ka zariya bane gi.

Download

Audio    Poster_1    Poster_2    Poster_3